Rejseregler

Hvilke udgifter dækker vi?
Vi dækker udgifter til transport, forplejning og overnatning i forbindelse med forelæserens medvirken.

Transport
Som udgangspunkt skal man anvende billigste, offentlige transportmiddel. 
Dog kan der bevilges kørsel i egen bil, hvis det er mest hensigtsmæssigt. I så fald sker det til statens lave kilometertakst (2,23 kr./km). Kører man i egen bil, dækker vi også udgift til bro/færge.

Forplejning
Er man afsted mere end 24 timer, udbetaler vi diæt. Ellers dækker vi udgifter til forplejning (maks. 166,50 kr./måltid). 
Man kan ikke samtidig få udbetalt diæt og refunderet sine udgifter til forplejning.

Overnatning
Husk ved bestilling af hotelovernatning at bede om et hotelværelse efter ’statens takster’. Der kan pt. højst dækkes en hotelovernatning på ca. kr. 1.000 pr. nat. Husk evt. at videregive denne information til jeres samarbejdspartnere.

Hotelregninger kan, såfremt underviseren ikke selv laver udlæg, videresendes til os. Vi bruger ikke EAN-nummer.