Ny komite?

Har du lyst til at starte en folkeuniversitetskomite, eller er du en del af en nystartet komite i dit lokalområde? 

Folkeuniversitetet har mange aktive komitéer spredt ud over landet. Fundamentet i komitéerne er det frivillige foreningsarbejde, hvor lokale personer etablerer en komité og dermed sørger for folkeuniversitetsarbejdet i et område.

De 5 trin i oprettelsen af en folkeuniversitetskomité i region Syddanmark

  1. Afholdelse af et åbent, orienterende møde i lokalområdet, hvor lokale interessenter indbydes og informeres om initiativet. Det kunne være forskellige lokale foreninger og offentlige institutioner såsom biblioteker.
  2. Komitéen etableres med nedsættelsen af en bestyrelse.
  3. Bestyrelsen udarbejder vedtægter for komitéen på baggrund af minimumsvedtægterne. Godkendte vedtægter betyder, at komitéen bliver en del af Folkeuniversitetet i Syddanmark.
  4. Komitéen fastlægger sine første arrangementer. Komitéen har kontakt til sekretariatet i Odense, som godkender arrangementerne. Der betales en komitéafgift til sekretariatet, der laver kontrakt, udbetaler af honorar, feriepenge mv. Læs mere her.
  5. Komitéen har hvert år mulighed for at modtage et mindre tilskud til administration (annoncer, mødeudgifter mv.) fra Folkeuniversitetet i Danmark, og komitéen er forpligtet til hvert år at indlevere årsregnskab til den enhed, den er tilknyttet. Læs mere her.

Har du brug for mere hjælp? Kontakt fu@fuo.sdu.dk