Ansøgning

Her kan du indsende dine arrangementsansøgninger til sekretariatet: Login til ansøgningsskema

Som komité skal du selv kan gå ind og lave ansøgningen, følge om den er godkendt, samt om foredragsholder har skrevet bemærkninger om AV-udstyr eller lignende.

OBS: Kun godkendte komiteer kan ansøge. Kontakt sekretariatet for oplysninger om godkendelse.

Procedure
Efter at komiteen har indsendt ansøgning, godkendes arrangementet af sekretariatets medarbejdere.

Husk, at du altid selv kan gå ind via login til komitéer og følge din ansøgning, dvs. om den er godkendt af sekretariatet og af underviseren.

Herefter sendes automatisk en mail til underviser med en adgangskode til undervisers egen side ”Min side” på fuodense.dk. Her finder underviser forskellige informationer og sin kontrakt, som vedkommende selv skal logge ind på og godkende. 

På undervisers egen side ’Min side’ på fuodense.dk er der mulighed for afkrydsning mht. ønske om AV-udstyr, men IKKE ønske om hotelovernatning. Disse praktiske ting skal aftales direkte mellem underviser og komite. Det er derfor en god idé at få disse praktiske ting på plads allerede første gang, der er kontakt med underviser.

Husk ved bestilling af hotelovernatning at bede om et hotelværelse efter ’statens takster’. Der kan pt. højst dækkes en hotelovernatning ca. kr. 1.000 pr. nat. Husk evt. at videregive denne information til jeres samarbejdspartnere.

Hotelregninger kan, såfremt underviseren ikke selv laver udlæg, videresendes til os (gerne via info@fuaalborg.dk). Vi bruger ikke EAN-nummer.

Underviserkontrakten ligger kun i vores IT-system og videresendes ikke til komiteen, men som komité kan du nu altid følge dine kontrakter, dvs. om den er godkendt af underviseren og om der er ønsker om AV-udstyr. Alle undervisere bliver automatisk rykket, såfremt de ikke har godkendt deres kontrakt indenfor 14 dage. Rykkeproceduren fortsætter indtil kontrakten er godkendt. Godkendes kontrakten ikke, vil vi bede dig kontakte underviseren eller sekretariatet.

Underviseren skal uploade sine evt. transport- og øvrige udlægsbilag på sin egen side ”Min side”på fuodense.dk.

Honoraret vil blive udbetalt til underviseres NemKonto automatisk ca. 14 dage efter undervisningsdatoen. Det er derfor meget vigtigt, at sekretariatet får evt. datoændringer og aflysninger at vide.

Sekretariatet vil, efter ekspedering af ansøgningen, lave en faktura og sende den til komiteen. Det er således din sikkerhed for, at ansøgningen er modtaget og ekspederet. Betalingsdato vil som tidligere være afholdelsestidspunktet. Det skal samtidig indskærpes, at denne betalingsfrist skal overholdes.