Komiteafgift og honorarsatser

Komiteafgiften er komiteens andel af udgifterne til honorar og administration.

Honorarsatser (lønnen til forelæseren) pr. 1/4 2021:

FO-dobbelttime: 2192,41 kr.

KU-dobbelttime: 1369,85 kr. 

En dobbelttime er 2x55 minutter, hvor der er plads til pause. En FO-dobbelttime er det almindelige honorar til forelæseren for en forelæsning en enkelt aften og benyttes også, hvis man har en forelæsningrække med forskellige forelæsere. En KU-dobbelttime bruger man typisk som honorar, hvis man planlægger en længere kursusrække med den samme forelæser hver gang. Herunder ser du jeres andel af udgifterne som komite .

Komiteens andel/komiteafgift:

FO-dobbelttime: 1686 kr.

KU-dobbelttime: 1110 kr.