Folkeuniversitetets persondatapolitik for deltagere

Dataansvar

Folkeuniversitetet i Odense – herefter Folkeuniversitetet - tager databeskyttelse alvorligt.

Folkeuniversitetet er dataansvarlig i henhold til den fælleseuropæiske Persondataforordning, og Folkeuniversitetet sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse hermed. Inden for dette ansvar behandles modtagne data af Folkeuniversitetets ansatte. I det omfang data deles med andre sker det inden for rammerne af en databehandleraftale, der beskytter dine data.

Folkeuniversitetet beder ikke om persondata ud over kontaktoplysninger. Vi beder om at andre persondata ikke tilgår Folkeuniversitetet.

Behandling af persondata

Folkeuniversitetet sikrer fair og transparent databehandling, og vi beder dig alene om at stille dine kontaktoplysninger til rådighed for os, med henblik på at kunne administrere din tilmelding. Det indbefatter at give dig besked om f.eks. starttidspunkt og ændringer af det, du har tilmeldt dig og efterfølgende at indhente din evaluering. Med mindre du angiver det modsatte, vil vi også bruge dine kontaktoplysninger til at holde dig orienteret om relevante tilbud.

Folkeuniversitetet opbevarer dine kontaktoplysninger i 10 år, så vi er i stand til at dokumentere din deltagelse i undervisningsforløb, hvis du måtte ønske det.
Men du kan til hver en tid bede os om at slette dine data.

Ændres dine kontaktoplysninger modtager vi gerne besked herom, og du kan kontakte os, hvis du har ændringer der skal noteres.

Sikkerhed

Folkeuniversitetet har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Samtykke & rettigheder

Med din tilmelding til Folkeuniversitetet giver du dit samtykke til, at Folkeuniversitetet modtager dine persondata (kontaktinformationer) som dataansvarlig, og at Folkeuniversitetet

  • kan anvende disse data i administrationen af din tilmelding, herunder at indhente din evaluering.
  • kan benytte disse data til at informere dig om nye tilbud fra Folkeuniversitetet.

jf. Persondataforordningen har jeg ret til:

  • at anmode Folkeuniversitetet om indsigt, berigtigelse eller sletning af personoplysninger, når det, jeg er tilmeldt, er afsluttet.
  • at modtage de personoplysninger, jeg har afgivet. Dette i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.