Tips til nye forelæsere

Tak fordi, du vil dele din viden med deltagerne på Folkeuniversitetet. Folkeuniversitetet er båret af kompetente, engagerede forelæsere, der formidler deres videnskab til et bredt publikum.

Dette dokument opsummerer nogle af de erfaringer, som forelæsere har gjort sig på Folkeuniversitetet. Skal du forelæse på Folkeuniversitetet for første gang, så kan du måske finde svar på dine spørgsmål her. Er du erfaren Folkeuniversitetsforelæser, så kan dokumentet tjene som tjekliste.

Ideer og forslag til planlægning og afholdelse af forelæsninger
Der er rigtig mange gode måder at forelæse på Folkeuniversitetet. Alle forelæsere har deres facon, heldigvis! Men erfaringen viser, at du som forelæser kan gøre et par ting for at optimere oplevelsen for både deltagere og dig selv:

Do’s:
• Start med at præsentere dig selv. Fortæl, hvad du hedder, hvem du er, og hvad din faglige baggrund er.
• Præsentér indledningsvist strukturen i forelæsningen, så deltagerne hele tiden ved, hvor de er i forløbet. 
• Forklar eventuelt, at du tager imod opklarende spørgsmål undervejs, mens du gerne vil vente med diskuterende spørgsmål til allersidst. Du kan også vælge kun at tage spørgsmål til sidst; således sikrer du, at forelæsningen bliver på sporet.
• Tilrettelæg dit oplæg med tanke på, hvilke pointer du ønsker, deltagerne skal have med hjem. Forelæsningen kan med fordel være pointestyret frem for stofstyret.
• Stil gerne velforberedte spørgsmål, der engagerer deltagerne og får dem til eksempelvis at overveje en problemstilling og relatere til egne erfaringer.
• Brug eksempler og anekdoter, der illustrerer teorier, detaljer eller generelle pointer.
• Supplér med illustrativt billed- og tabelmateriale.
• Afslut forelæsningen med at samle op på de vigtigste pointer.
• Sæt tid af til diskussion.

Don’ts
• Vær ikke bundet til oplæsning af manuskript, men nøjes med stikord.
• Hav et aktivt kropssprog, og hold øjenkontakt med tilhørerne.
• Præsenter ikke teksttunge power points – og læs ikke op fra power points.
• Undlad at bruge for meget tid på metodegennemgang, med mindre dette er afgørende for forståelsen af pointer og resultater. At præsentere de metodiske præmisser er standard i den videnskabelige verden, men Folkeuniversitetets deltagere forudsætter, at din metode er korrekt.
• Undlad overdreven brug af fremmedord, hvis der en dansk terminologi, der er dækkende.
• Undlad at opfordre til spørgsmål undervejs, hvis det reelt virker forstyrrende for den plan, du har for forelæsningen.
• Undlad at gå ind i en snæver diskussion med en enkelt deltager.

Rigtig god fornøjelse.