Foredragsholdere hos komitéer i Sydjylland

En række Folkeuniversitets-komitéer i Syddanmark bliver serviceret af Folkeuniversitetet i Odense, hvis sekretariatet står for udbetaling af honorar og refusion af rejseudgifter.

Det betyder, at du som foredragsholder disse steder vil opleve at modtage mails fra Folkeuniversitetet i Odense omkring godkendelse af en kontrakt.

Arbejdsgang

 1. En Folkeuniversitets-komité i en by i Syddanmark kontakter dig for at invitere dig til at holde et foredrag, og I indgår en aftale om det.

 2. Du modtager en email fra sekretariatet i Odense, der varetager opgaven med at udbetale dit honorar.
  I den mail bliver du bedt om at gå ind på din brugerprofil på sekretariatets hjemmeside og formelt godkende aftalen. Dette er nødvendigt, for at sekretariatet kan udbetale honoraret og sker for at sikre, at sekretariatet har de nødvendige oplysninger samt at honoraret bliver udbetalt til den rigtige.

 3. Hvis du har transportudgifter som skal dækkes, skal du, efter foredraget er holdt, gå ind på din brugerprofil på sekretariatets hjemmeside og dér indberette, hvilke udgifter du har haft og vedhæfte dine udgiftsbilag i elektronisk form.

 4. Honorar og udgiftsrefusion bliver udbetalt automatisk til din nem-konto, og du behøver ikke at foretage dig mere.

Refusion af rejseudgifter

 • Reglerne for hvilke udgifter du kan få dækket i forbindelse med dit foredrag, samt hvilke satser der gælder, kan du finde her: Kontrakt, honorarer og udgifter
  Ang. hotelovernatning, så gælder der de samme regler for foredrag hos komitéer, (dvs. at en overnatning maksimalt må koste 1.000 kr. ekskl. morgenmad), men spørg evt. den lokale komité, om de kan anbefale et hotel.

 • For at få refunderet dine udgifter, skal du efter dit foredrag gå ind på fuodense.dk/login og logge ind på din brugerprofil med dit brugernavn (emailadresse) og password.
  Se her for mere vejleding: Sådan logger du ind på din brugerprofil

 • På din brugerprofil kan du, under menupunktet 'Indberetning af udgifter', indberette alle de udgifter du har haft til transport og forplejning i forbindelse med dit foredrag. Du skal samtidig uploade dine udgiftsbilag, så sørg for at have dem klar i elektronisk form.
  Se her for mere vejledning: Sådan bruger du din profil

Hjælp

 • Har du brug for hjælp til noget med kontrakt, honorar, godkendelse, økonomi eller udgifter, kan du kontakte sekretariatet: info@fuodense.dk65 50 27 72

 • Har du spørgsmål til dit foredrag og det praktiske i den forbindelse, (f.eks. tid, sted, forplejning, av-udstyr eller pauser), skal du tage fat i arrangøren, som har inviteret dig. Du kan finde kontaktoplysninger til de komitéer, som er tilknyttet sekretariatet i Odense, på denne side: Komiteer i region Syddanmark