Folkeuniversitetets persondatapolitik vedr. ansættelser og undervisere

Dataansvar

Folkeuniversitetet i Odense og Kolding – herefter Folkeuniversitetet – tager databeskyttelse alvorligt.

Folkeuniversitetet er dataansvarlig i henhold til den fælleseuropæiske Persondataforordning, og Folkeuniversitetet sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse hermed. Inden for dette ansvar behandles modtagne data af Folkeuniversitetets ansatte. I det omfang data deles med andre sker det inden for rammerne af en databehandleraftale, der beskytter dine data.

Folkeuniversitetet beder ikke om persondata ud over kontaktoplysninger, samt oplysninger der er nødvendige for aflønning og indberetning til SKAT. Vi beder om at andre persondata ikke tilgår Folkeuniversitetet.

Behandling af persondata

Folkeuniversitetet sikrer fair og transparent databehandling, og vi beder dig alene om at stille dine oplysninger til rådighed for os, med henblik på at kunne administrere dine aftaler med os og din aflønning.

Ansattes persondata opbevares i 6 år, jf. skatte- og regnskabslovene i Danmark.

Ændres dine kontaktoplysninger, modtager vi gerne besked herom, og du kan kontakte os, hvis du har ændringer, der skal noteres.

Jobansøgninger

Vi behandler jobansøgninger fortroligt og hvis de indeholder personfølsomme oplysninger opbevares ansøgningerne kun til stillingen er besat.
Uopfordrede ansøgninger, som indeholder personfølsomme oplysninger, kan vi derfor muligvis ikke tage imod, men opfordrer i stedet til at man løbende holder øje med vores jobopslag.
Vi beder om ikke at få tilsendt ansøgninger, som indeholder personoplysninger om tredjepart.

Sikkerhed

Folkeuniversitetet har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Samtykke & rettigheder

jf. Persondataforordningen har du ret til:

  • at anmode Folkeuniversitetet om indsigt, berigtigelse eller sletning af personoplysninger, når anvendelsen er tilendebragt jf. lovgivningen.
  • at modtage de personoplysninger, du har afgivet. Dette i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.